Evaluatie: Politie Ldam-Vbg zet 30 agenten in

mainImage
Evaluatie: Politie Ldam-Vbg zet 30 agenten in

Uit de evaluatie van de jaarwisseling bleek dat politie Leidschendam- Voorburg dertig medewerkers heeft ingezet om de orde in de gemeente te kunnen handhaven. Aan de oproep van bureauchef Jaap Kok, om hen gewoon het werk te kunnen laten doen, is in de meeste gevallen gehoor gegeven. Eenmaal ging het in dit opzicht mis toen jongeren agenten met vuurwerk bekogelden. Burgemeester Klaas Tigelaar sprak in ieder geval zijn waardering uit voor de dienstdoende agenten en medewerkers van de oudejaarsnacht. Via twitter liet hij reeds weten respect te hebben voor hun optreden.

De landelijke korpschef Erik Akerboom twitterde overigens het volgende. ,,De collega’s die met oudjaar hebben gewerkt verdienen waardering en respect. Incidenten, schade en ongelukken geven een zorgwekkender beeld dan vorig jaar, ook tegen hulpverleners. Dit vraagt om herbezinning op de organisatie, het feest, het vuurwerk en de straffen met Oud en Nieuw''..


Foto: Digitaal Dagblad