'Eerste hulp bij verduurzamen eigen woning'

mainImage
'Eerste hulp bij verduurzamen eigen woning'

Het kan best ingewikkeld zijn voor woningbezitters en bedrijven om goede keuzes te maken in het verduurzamen van hun woning. D66 wil hen daarbij op weg helpen met een duurzaamheidsmakelaar.  Ze willen wel maar weten niet altijd wat de beste keuze is voor een goede prijs.

Het voorstel voor samenwerking met een onafhankelijke duurzaamheidsmakelaar is samen ingediend met het CDA en werd breed gesteund door de gemeenteraad.

D66-raadslid Charlotte Bos: “Deze onafhankelijke duurzaamheidsmakelaar kan inwoners en bedrijven helpen hun weg te vinden naar het fonds duurzame maatregelen dat in 2019 wordt geïntroduceerd.” Ook kan deze op basis van de gemeentelijke warmtescan en bekende energielabels aan woningbezitters en bedrijven adviseren over isolerende maatregelen en andere duurzaamheidsmaatregelen.

Bos: ‘Daarnaast moet de onafhankelijke duurzaamheidsmakelaar initiatieven ontplooien om collectieve aanbesteding en/of bezit van duurzaamheidsmaatregelen voor woningeigenaren en bedrijven te stimuleren. Inwoners en bedrijven kunnen immers een lagere prijs bedingen als de werkzaamheden collectief (bij voorbeeld per wijk, per straat of met de buren) worden aanbesteed. D66 ziet deze motie als een eerste stap bij het omvormen van de rol van de gemeente in de energietransitie van voorwaardenscheppend naar een actief, stimulerend en regisserend."

Bron: D66


Foto: Digitaal Dagblad