Een goede start op de basisschool is essentieel

mainImage
Een goede start op de basisschool is essentieel

Kindcentrum Kajuit en basisschool Emmaus starten met een mooi project, een startgroep waar kinderen die net vier jaar zijn, en wegens volle kleutergroepen nog niet kunnen worden geplaatst, alvast worden voorbereid op het ‘echte’ werk.

“Tot dan bieden we hen een soort proeftuin, waar zij door pedagogisch medewerkers in samenwerking met de leerkrachten van groep 1/2, worden voorbereid op de overstap naar de basisschool'', aldus Michèle Dorsman, clustermanager van Kindcentrum Kajuit. “Kinderen gaan aan de slag met spelend leren dat aansluit op de werkwijze waarmee in de kleutergroepen van de Emmaus wordt gewerkt.”


Joost Heemskerk, directeur Emmaus vult aan; “Op deze manier wordt er en goede invulling gegeven aan de doorgaande ontwikkellijn van peuter naar kleuter, van opvang naar onderwijs. Hiermee bieden we de kinderen continuïteit en dat is essentieel voor een goede start op school.”

De Startgroep is er negen weken, vanaf maandag 14 mei tot aan de zomervakantie en is alle dagen geopend, net als de school. Na de zomervakantie is de doorstroom in de kleutergroepen een feit en kunnen de nieuwe kleuters worden geplaatst in groep 1.

Vlietkinderen (kindcentrum Kajuit) en Lucas onderwijs, de scholenkoepel waar de Emmaus onder valt, werken op verschillende plekken in Leidschendam-Voorburg samen aan de vorming van (integrale) kindcentra.

Bron: Vlietkinderen.


| Foto: Digitaal Dagblad