Duinen Noorderstrand massaal vertrapt

mainImage
Duinen Noorderstrand massaal vertrapt

Helmgras is de natuurlijke versteviging van onze duinen. Het houdt duinzand vast en voorkomt dat het wegwaait of wegzakt. Daarom is het verbod op het betreden van de duinen aan de kust belangrijk voor de veiligheid van de kustbewoners. Uit eigen waarneming van Dagblad070 blijkt dat wandelaars het helmgras dit seizoen massaal vertrappen, het zand los woelen en er daardoor uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn dat de kwaliteit van de kustbeveiliging afneemt.

Aan het Noorderstrand staan duidelijke borden met ‘Verboden te betreden’. De afrastering met prikkeldraad is echter volledig verdwenen en nu zien velen er geen enkel probleem in het duingebied als wandelgebied en recreatiegebied te gebruiken. De gemeente Den Haag beperkt zich tot het bevestigen van het verbod tot betreden, maar blijft zichtbaar in gebreke als het op handhaving aankomt. De strandgasten zijn er getuige van hoe grote groepen wandelaars aan de voet van de duinen een spoor van vernieling trekken. Overal in de duinen liggen de handdoeken van stelletjes, die de drukte van het strand ontwijken. In groepjes worden de bunkers bezocht om deze van dichtbij te bekijken.

Een strandgast merkt op: “Er is nauwelijks controle. Een paar politieagenten te paard deden net een rondje en stuurden enkele indringers weg. Die keerden onmiddellijk weer terug toen de bereden politie uit het zicht verdween. En je laat het wel uit je hoofd om er zelf iets van te zeggen. ‘Bemoei je met je eigen zaken’ is wel het vriendelijkste antwoord dat je kunt krijgen.”

Sinds vorig jaar een storm de afrastering aan het Noorderstrand grotendeels wegvaagde, ontbreekt het aan een duidelijke barrière tussen strand en duinen. Er wordt de wandelaars en de stilte zoekende recreanten niets in de weg gelegd om de overtreding te begaan. De gevolgen zijn aan de voet van de duinen goed te zien. Er is een breed, kaal pad gebaand, waar al het helmgras is verdwenen. Daar zakt het zand steeds verder naar het strand. Als over enkele maanden de herfststormen toeslaan, heeft het zand geen enkele houvast meer en zullen de duinen naar verwachting nog verder verzakken. Voor de toerist geen probleem, voor de kustbewoners en de gemeente iets om zich aan te trekken.

(tekst en foto’s: Frits H. Emmerik)


Foto: Digitaal Dagblad