'Digitaal aanvragen elektrische laadpalen Leidschendam-Voorburg verbeterd'

mainImage
'Digitaal aanvragen elektrische laadpalen Leidschendam-Voorburg verbeterd'


 
Elektrische rijders in Leidschendam-Voorburg vragen voortaan eenvoudig een publieke laadpaal in de buurt aan via www.laadpaalnodig.nl Deze verbeterde aanvraagprocedure draagt naar verwachting bij aan een versnelde uitrol van een dekkend laadnetwerk in de gemeente. Op dit moment staan er circa 70 openbare laadpalen in Leidschendam-Voorburg. De gemeente heeft in 2016 concessie verleend aan het bedrijf ENGIE voor de installatie en exploitatie van elektrische laadpalen. De aanvraag en plaatsing van een laadpaal is kosteloos.

Op dit moment telt ons land ruim 15.000 publieke laadpunten. De verwachting is dat er over 2 jaar tussen de 30.000 en 130.000 extra laadpunten nodig zijn. Laadpaalnodig.nl is ontwikkeld door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur in samenwerking met marktpartijen.

De gemeente plaatst al sinds 2013 laadpalen in de openbare ruimte. De laadpalen die tot en met 2016 zijn geplaatst worden dit jaar overgenomen door ENGIE. Daarmee krijgt de gemeente één exploitant voor alle laadpalen, waardoor ook overal dezelfde prijs en voorwaarden gelden.

Elektrisch rijden draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving. Duurzame mobiliteit is een thema uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 van Leidschendam-Voorburg.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad