De vragen aan wethouder tijdens het spoeddebat

mainImage
De vragen aan wethouder tijdens het spoeddebat

Wethouder Juliette Bouw moet morgenavond in een spoeddebat aan de oppositie de volgende vragen beantwoorden inzake de mogelijke sluiting van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo.

1. Wanneer heeft het college kennis genomen van de mogelijke sluiting van Antoniushove en Bronovo?
2. Waarom heeft het college de raad niet (al dan niet vertrouwelijk) hierover geïnformeerd in de wetenschap dat de raad in het verleden al grote zorgen en bedenkingen heeft geuit tegen sluiting van de spoedeisende hulp?
3. Waarom heeft het college tot Oudejaarsdag gewacht met een reactie op het nieuws van de mogelijke sluiting van Antoniushove en Bronovo, terwijl in het weekend daarvoor de grote onrust hierover bij de inwoners bleek door de massale ondertekening van de online petitie? Heeft het
college de impact ook hier onderschat?
4. Is het college zich bewust van haar taak om te netwerken met zorginstellingen in Leidschendam- Voorburg om te voorkomen dat we overvallen worden met plannen die eenzijdig door de
instellingen worden bedacht/gemaakt?
5. Heeft het college een structureel overleg met deze zorginstellingen?
6. Heeft het college contact/overleg met de dominante zorgverzekeraars in het gebied waar Leidschendam-Voorburg deel van uitmaakt, om duidelijk te maken wat de lokale belangen zijn van de verzekerden; hun cliënten, onze inwoners zogezegd?
7. Heeft het college met andere gemeenten in de regio hierover overleg om gezamenlijk een signaal af te geven naar de zorgverzekeraars?
8. Hoe ziet het college zelf het belang van Antoniushove en Bronovo?
9. Ziet het college het als zijn taak om nu aan te geven dat genoeg, genoeg is? LV is de eerste hulp voorziening (SEH) immers ook al kwijtgeraakt.
10. Welke actie(s) gaat het college daartoe ondernemen, liefst samen met de raad en onze inwoners, om aan het bestuur van HMC duidelijk te maken dat LV sluiting van Antoniushove een ongewenst plan vindt?
11. Is het college bereid om een uitnodiging van de raad in de richting van het bestuur van het HMC te ondersteunen, om over de plannen van HMC met de raad en inwoners in gesprek te gaan?
12. Hoever is het college om nu echt te komen tot een 24 uur huisartsenpost, nu KJ44 volgens de laatste berichten voor sociale woningbouw wordt bestemd?
13. Is het college bereid om samen met de raad een brief te sturen aan het bestuur van HMC en aan minister Bruins om de zorgen kenbaar te maken over de sluiting van Antoniushove (en Bronovo)?

14. Is het college bereid om met de raad aanwezig te zijn bij de overhandiging van de petitie tegen de mogelijke sluiting van Antoniushove (en Bronovo) aan het bestuur HMC en minister Bruins?

 


Foto: Digitaal Dagblad