De gemeenteraad van Rijswijk zoekt per 10 februari 2019 drie kritische en onafhankelijke personen voor de gemeentelijke rekenkamer.

Een voorzitter en twee leden (m/v)

Taakomschrijving

De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De Rekenkamer:

* stelt zelfstandig de onderzoeksvoorstellen op en presenteert deze.

* besluit over de agenda voor onderzoeken, de onderzoeksvoorstellen, de selectie van bureaus voor de uitvoering van het onderzoek, het beoordelen en het analyseren van het feitenonderzoek en de vertaling ervan in de rapportage aan de gemeenteraad met heldere conclusies en aanbevelingen.

* staat onafhankelijk ten aanzien van het gemeentebestuur

* bewaakt het budget.

Het hele profiel voor de leden is te vinden op https://www.rijswijk.nl/raadsplein/rekenkamer

Tijdsbeslag

De rekenkamercommissie vergadert 6 tot 10 keer per jaar. Voor de totale tijdsbesteding kunt u denken aan circa 100 uur op jaarbasis. Wat bieden wij u? Als lid ontvangt u een vergoeding van € 700 per kwartaal en als voorzitter € 800. De benoeming (per 10 februari 2019) vindt plaats door de gemeenteraad voor in eerste instantie een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.

Overige informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeenteraad, de heer J. Massaar (tel. 070-3261800; email [email protected] . De gemeentelijke verordening voor de rekenkamer kunt u hier https://www.rijswijk.nl/raadsplein/rekenkamer vinden.

Indien u lid wilt worden van de rekenkamer van Rijswijk kunt u uw motivatiebrief en uw CV richten aan [email protected] voor 31 december 2018. Begin januari vinden de gesprekken plaats. Op basis daarvan wordt een voordracht gedaan aan de gemeenteraad ter besluitvorming op 5 februari 2019.