Blijft het gemeentebestuur in toekomst voortbestaan?

mainImage
Blijft het gemeentebestuur in toekomst voortbestaan?

In opdracht van de provincie Zuid Holland hebben de professoren Frank van Oort, Ton van Raan en Pieter Tordoir onderzoek gedaan naar de economische potentie van heel Zuid Holland. Zij kwamen tot de opmerkelijke conclusie dat de economie op veel fronten stagneert, omdat er sprake is van bestuurlijke fragmentatie. Dit meldt het AD vandaag. Een regio als Haaglanden zou volgens de onderzoekers veel meer baat hebben bij een politiek bestuur in plaats van tal van afzonderlijke gemeentebesturen.

,,Als de Haagse regio onder 1 bestuur zou vallen, krijgt de economie een 'boost'. Niet alleen vergroot een Haagse regio zonder afzonderlijke gemeenten de arbeidsproductiviteit, ook de regionale werkgelegenheid neemt toe,'' meldt het AD over de conclusies van de professoren.

Mocht deze conclusies worden overgenomen door de Rijksoverheid dan zal bijvoorbeeld een gemeentebestuur worden opgeheven.

Het is onduidelijk of dit zal gebeuren, maar inmiddels is wel de vraag gerechtvaardigd of gemeentebesturen in de huidige vorm in de nabije toekomst blijven voortbestaan.

 


Foto: Digitaal Dagblad