Bewoners Damplein dagen GroenLinks, GBLV en D66 uit

mainImage
Bewoners Damplein dagen GroenLinks, GBLV en D66 uit

De bewoners van het Damplein hebben de fracties van D66, GroenLinks en GBLV in een open brief uitgenodigd om hun oplossing voor de verkeersproblemen in het Vlietbruggengebied te komen bespreken. De uitnodiging komt nadat de drie partijen een paar dagen eerder de omwonenden van Klein Plaspoelpolder waren gaan uitleggen waarom ze tegen een nieuwe brug over de Vliet zijn.

In de uitnodiging wijzen ze er op dat zij dagelijks worden geconfronteerd met een slecht woon- en leefmilieu, door een veel te zware belasting van het  Damcentrum met autoverkeer en dagelijks terugkerende files. “Uw krachtige afwijzing van een extra oeververbinding is ongetwijfeld gebaseerd op een even krachtige visie op wat dan wel moet gebeuren. Daarom willen wij graag horen hoe u de problemen van het autoverkeer over de Vlietbruggen de wereld uit wilt helpen”, aldus de briefschrijvers.

De briefschrijvers wijzen er op dat ze op 9 mei ook al een uitnodiging hebben gestuurd, waarop D66 informatie over gemeentelijke inspraakprocedures heeft toegestuurd. “Het verzoek om naar ons toe te komen is genegeerd en ook werd niets vermeld over de verkeersvisie van de partij. De andere twee fracties hebben in helemaal niets van zich laten horen. Dit alles heeft bij ons tot grote verbazing geleid. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u op eigen initiatief  een groep inwoners van onze gemeente benadert over het Vlietbruggen probleem en vervolgens andere betrokkenen verwaarloost.

Omdat de briefschrijvers zich niet kunnen voorstellen dat zo’n selectieve omgang met ingezetenen de bedoeling van de drie partijen is herhalen ze in de open brief hun uitnodiging om naar het Damcentrum te komen “zoals u ook gezamenlijk naar de omwonenden van Klein Plaspoelpolder bent gegaan”.

Achtergrondinformatie

Op 3 mei hebben de drie aangeschreven fracties actie gevoerd onder de omwonenden van Klein Plaspoelpolder en hen opgeroepen zienswijzen in te dienen ter ondersteuning van de ontwikkeling van dat gebied zonder een brug over de Vliet. De actie was ingegeven door berichten dat het nieuw te vormen gemeentebestuur in Leidschendam-Voorburg bereid is de komst van een nieuwe brug opnieuw te agenderen.

De oude gemeenteraad heeft een nieuwe brug afgewezen met steun van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg die daarmee een verkiezingsbelofte brak. Nadat de aangeschreven drie partijen anderhalf jaar geleden zo’n brug afwezen heeft de Vereniging van Eigenaren Nieuw Damplein een gesprek aangevraagd met wethouder Kist (GL) om te bespreken hoe het verkeersprobleem verder op zinvolle wijze zou kunnen worden aangepakt. De wethouder heeft dat gesprek afgehouden. Hij was een half jaar later ook niet bereid om de reconstructie van het Damplein met de omwonenden af te stemmen. Anderhalf jaar nadat de drie partijen een nieuwe brug afwezen zijn de verkeersproblemen in het Vlietbruggengebied nog ongewijzigd. De enige concrete maatregel in die periode was het aanbrengen van camera’s om het bestaande verbod van vrachtverkeer over de sluisbrug te handhaven.

De VvE Nieuw Damplein bestaat uit bewoners van de nieuwbouw, die zijn afgekomen op het perspectief van een autoluw centrum dat door de gemeenteraad in 2011 in het bestemmingsplan Damplein is vastgelegd. Twee verkiezingen verder is deze belofte nog steeds niet ingelost.

 


Foto: Digitaal Dagblad