'Avalex-route voor grofvuil omvat 60 adressen'

mainImage
'Avalex-route voor grofvuil omvat 60 adressen'

Het systeem van grofvuil ophalen, plus het maken van een afspraak hiervoor,  lijkt inefficient te werken, omdat niet gekeken lijkt te worden of er in dezelfde omgeving/straat ook andere afspraken zijn gemaakt. De fractie van de ChristenUnie/ SGP gaat zich net als het CDA bemoeien met het afvalbeleid. Zij hebben nu richting het College, waar mede-coalitiepartij VVD het dossier in handen heeft, hardop de vraag gesteld of het allemaal niet efficienter kan.

Het College kwam vervolgens met het volgende antwoord. ,,Avalex heeft de gemeente opgedeeld in enkele grotere gebieden, hierbinnen zijn zogenaamde
standaard-routes vastgelegd. Als een inwoner belt, wordt deze ingedeeld in de standaard-route die het dichtst bij zijn adres ligt zodat de ophaalwagen zo min mogelijk hoeft af te wijken van standaardroute. Een gemiddelde route doet 60 adressen aan. Bij het indelen van de routes wordt ook rekening
gehouden met het aantal kilometers die een wagen moet afleggen en de geschatte hoeveelheid m3 dat per adres wordt opgehaald. Zodra een route ‘vol’ is, wordt een nieuwe route binnen het betrokken gebied ‘opgestart’ en ingevuld naar aanleiding van gemaakte afspraken. Omdat het een
vraaggestuurd systeem is, is het plannen lastig, maar door het gebruik van standaard-routes waarop kleine afwijkingen mogelijk zijn, heeft Avalex getracht de indeling van afspraken zo efficiënt mogelijk te maken''.


Foto: Digitaal Dagblad