Anti-joodse sentimenten in Den Haag en Ldam-Vbg?

mainImage
Anti-joodse sentimenten in Den Haag en Ldam-Vbg?

De VVD in Den Haag dringt aan op een onderzoek naar de juiste cijfers omtrent de anti-Joodse sentimenten in de stad. De vraag is actueel sinds het tv-programma EenVandaag bekend heeft gemaakt dat één op de twee Joden in Nederland niet meer durft te laten zien dat ze een Joodse achtergrond hebben. Aan die publicatie ging een onderzoek vooraf van het Centraal Joods Overleg en JMW Joods Welzijn.

Volgens de Joodse gemeenschap zijn de anti-Joodse sentimenten landelijk zichtbaar op internet (82%), in nieuwsmedia (59%) en op straat (52%). De vraag is of de gemeente Den Haag ook cijfers zou kunnen achterhalen en of bij de politie bekend is of mensen als gevolg hiervan aangifte hebben gedaan. Het vermoeden bestaat namelijk dat de aangiftebereidheid ook dalende is.

‘’Krijgen onze politiemensen specifieke instructies hoe zij om moeten gaan met deze overtredingen en wat doet de gemeente om dit gevoel van de Joodse gemeenschap weg te nemen?’’, aldus de VVD-raadsleden De Graaf en Oudshoorn.

In Leidschendam-Voorburg, een gemeente met bijna 80.000 inwoners, is overigens de Joodse gemeenschap niet of nauwelijks zichtbaar. Zelden worden er mensen bewonderd die er voor uitkomen dat ze tot de Joodse gemeenschap behoren. 


Foto: Digitaal Dagblad