Ambitieuze plannen voor duurzaamheid in Ldam-Vbg

mainImage
Ambitieuze plannen voor duurzaamheid in Ldam-Vbg

Het bestuur van de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg heeft onlangs zogenaamde de 'Duurzame Agenda' van het nieuwe college besproken. Hierin is een groot aantal punten opgenomen, waarop het College in een later stadium kan worden afgerekend als ze niet worden gerealiseerd. Wethouder Astrid van Eekelen (VVD) neemt dan ook enige risico. Al heeft ze hier nog drie- en een half jaar de tijd voor.

De onmvangrijke lijst is als volgt.

• Zonnepanelen en energiezuinige maatregelen voor alle gemeentelijke gebouwen en de panden van maatschappelijke partners.

• Er komen meer subsidiemogelijkheden voor particulieren om hun woning te verduurzamen. Subsidiepotten zijn nu soms al in een paar dagen leeg nadat ze zijn opengesteld.

• Klimaatneutraal wordt het streven, met extra waterbergingen en meer groen in de stad.

• De gemeente en Stichting Duurzaam gaan in overleg over de metingen van de luchtkwaliteit. Zowel de gemeente als tien vrijwilligers hebben metingen gedaan.

• Mede op voorstel van de stichting Duurzaam gaat de wethouder na of en hoe de maximum snelheid op de A12 (Utrechtse Baan) en de A4 terug kan naar 80 km. Dat zal niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook de verkeersveiligheid en de capaciteit van de weg (betere doorstroming).

• Aangezien de ‘Mall of the Netherlands’ veel verkeer zal aantrekken, kijkt Van Eekelen naar mogelijkheden als een shuttle-busje tussen station Mariahoeve en de Mall, een parkeerterrein bij Overgoo met een halte van tramlijn 19, goede tram of bus vanaf de grote parkeerterreinen bij het stadion.

• Voor het huisvuil kiest zij voor maatwerk per wijk, nadat het omgekeerd ophalen op te veel problemen is gestuit. Maar apart inzamelen van GFT (groen), papier, plastic en glas blijft belangrijk. Met name plastic afval brengt veel op. Stichting Duurzaam verwacht ook beleid van de gemeente zodat burger minder afval hoeven veroorzaken.

• Voor de Duivenvoordecorridor vraagt Stichting Duurzaam de bouwlocaties verder te beperken, nu dat financieel kan door de aantrekkende woningmarkt. Hoe meer open groene ruimte er blijft, hoe beter.

• Bij het bouwen van sociale woningen krijgen vooral woningen voor senioren en starters extra aandacht.

• Om woningen ‘gasloos’ te maken, denkt de gemeente erover te beginnen met de wijken De Heuvel en Essesteijn.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad