Affaire Molenpad (deel 2): 'Parkeerdruk veel te hoog. Laatste kans voor de gemeente'

mainImage
Affaire Molenpad (deel 2): 'Parkeerdruk veel te hoog. Laatste kans voor de gemeente'

Inspreektekst Lia Vader namens inwoners van Damcentrum en Leidschendam-Zuid over de ellende rondom het Molenpad. (Deel 2).

Uit eerder onderzoek is al gebleken, dat de parkeerdruk in Leidschendam Zuid ’s avonds bijna elke dag boven de 100% ligt. Het gaat hierbij dus niet alleen om problemen die wij in Zuid verwachten, als er in het Damcentrum geen extra parkeerplaatsen worden gecreëerd, maar die er al zijn.
38% van de bewoners uit Zuid is ouder dan 55 jaar. Zij blijven langer thuis wonen en gaan ook voor de cruciale sociale contacten graag in het Damcentrum boodschappen doen.

Als zij niet meer kunnen parkeren vlak in de buurt zullen zij ook deze contacten gaan missen. Wij willen en moeten toch waken voor de vereenzaming, die anders gaat volgen. Voor extra parkeerplaatsen om de parkeerdruk te verminderen zullen er in dit bouwplan Molenpad extra kosten gemaakt moeten worden.

Gemeente, u heeft nog maar één kans om de problemen een beetje beheersbaar te houden. Dat is nu kiezen voor een extra parkeergarage onder dit bouwplan, ook al zou u daar zelf in de kosten moeten bijdragen. De volgende 25 jaar zal men u roemen om uw vooruitziende blik, want u maakt dat de bewoners kunnen samenleven met de ondernemers. Aan de andere kant als consumenten en bezoekers van de horeca geen parkeerplaats kunnen vinden zullen zij op een gegeven moment wegblijven. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn, u heeft al zoveel geld in het Damcentrum gestopt.Als bij start van dit project een hek om het Molenpad gezet wordt, waar gaan de wij dan parkeren? De huidige parkeergarage is echt niet groot genoeg.


Foto: Digitaal Dagblad