Affaire Molenpad (deel 1) Fia Vader: 'Toezeggingen Floor Kist nooit uitgevoerd'

mainImage
Affaire Molenpad (deel 1) Fia Vader: 'Toezeggingen Floor Kist nooit uitgevoerd'

Inzake het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning m.b.t. het oprichten van 30 woningen en 2 commerciële ruimten aan het Molenpad in Leidschendam
(publicatie overheid.nl, 7 februari 2018). Hier volgt de inspreektekst van Lia Vader van gisteravond tijdens de raadsvergadering.

Geachte Voorzitter en Leden van de Gemeenteraad.
Ik ben Fia Vader, bewoner van Zuid en bestuurslid van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid. Een groot aantal zienswijzen uit Leidschendam-Zuid zijn ingediend met handtekeningenlijsten van zeer betrokken bewoners, zij zijn veel meer dan steunbetuigers. Wij als buurtbewoners constateren, dat de toezegging, die door de heer Kist gedaan is tijdens de behandeling van de Parkeerbalans Damcentrum in oktober 2017 niet is uitgevoerd.
Er zou gezocht worden naar mogelijkheden om 150 parkeerplaatsen te creëren in het Damcentrum, daarom is er met de Parkeerbalans ingestemd. Tot op heden hebben wij hier geen adequate oplossing voor gezien. Destijds werd aangegeven, dat er met de ontwikkelaars in gesprek gegaan zou worden, om alle auto’s op eigen terrein te herbergen.

Dat blijkt niet uit dit bouwplan, er is aangegeven dat er ook nu weer een aantal parkeerplaatsen in openbaar gebied gebruikt zullen worden.
Naar aanleiding van de nieuwe Parkeerbalans werd de klankbordgroep Parkeren Damcentrum en Zuid ingesteld, die zoals ik op 23 januari jl. tijdens de inspreekmogelijkheid tijdens de raadsvergadering al gezegd heb: “de kastanjes voor de politiek uit het vuur mochten halen”. Deze zeer betrokken bewoners moesten het door de nieuwe parkeerbalans gecreëerde parkeerprobleem oplossen.

Deze klankbordgroep, heeft unaniem vastgesteld, dat o.a. een blauwe zone niet de oplossing is voor de parkeerproblemen in het Centrum en Zuid. Een eventuele blauwe zone kan alleen ingevoerd worden als er eerst 80 parkeerplaatsen gemaakt worden in het Damcentrum.

Het parkeerterrein aan de Venestraat, waar nog allerlei procedures voor lopen zou alleen door bewoners en bezoekers van de Zuidkant van de Vliet gebruikt moeten worden. Dit ter compensatie van de vervallen parkeerplaatsen door de aanleg van de terrassen in het sluisgebied en de toestroom van bezoekers.

Ook zal er een andere routing naar dit parkeerterrein Venestraat gemaakt moeten worden, zodat de Jagerstraat en de Venestraat niet extreem belast zullen worden.

Wat ons betreft kan dit parkeerterrein aan de Venestraat niet de tekorten in het Damcentrum oplossen. Wij zijn tegen het extra autoverkeer dat dan vanaf het Centrum over de Sluisbrug naar Zuid moet rijden. Er rijden elke dag al meer dan 8000 auto’s over de Sluisbrug, daar moet dit verkeer niet ook nog bijkomen.


Foto: Digitaal Dagblad