Aanpak parkeerproblemen Leidschendam-Centrum

mainImage
Aanpak parkeerproblemen Leidschendam-Centrum

Bewoners en ondernemers van Leidschendam-Centrum vragen al geruime tijd aandacht voor de parkeerproblemen in hun gebied. Door de bouw van appartementen en twee winkels aan het Molenpad, zouden er opnieuw parkeerplaatsen verloren gaan. De oproep van de bewoners aan de gemeenteraad was om hier een openbare parkeergarage onder te realiseren. Zoals te verwachten viel, was dat onmogelijk door de afspraken die de gemeente in het verleden met de projectontwikkelaar heeft gemaakt. GBLV/Gemeentebelangen diende tijdens de raadsvergadering een amendement in om concreet aan de slag te gaan met de parkeerproblematiek.

Afspraken tussen gemeente en projectontwikkelaar

GBLV/Gemeentebelangen heeft in de afgelopen periode vaak aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek in het Damcentrum en daarvoor ook concrete voorstellen gedaan. Een parkeergarage onder het bouwplan Molenpad zat daar niet bij, omdat de bouwplannen al te ver gevorderd waren en er ook afspraken liggen tussen de gemeente en de projectontwikkelaars in het Damcentrum.

Eindelijk voortgang

“Het amendement dat ik namens GBLV/Gemeentebelangen heb ingediend kon op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen'', aldus raadslid Marien van Wijk. ,,De bouwplannen kunnen doorgaan en is er een oplossing voor vermindering van de parkeerdruk. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid richting bewoners en ondernemers. Zij hebben lang genoeg in het ongewisse gezeten. De motie is ook aangenomen. We zijn nu als gezamenlijke gemeenteraad benieuwd met welke uitgewerkte plannen het college gaat komen ter verlichting van de parkeerdruk in Damcentrum alsook in het Raadhuiskwartier”.


Foto: Digitaal Dagblad