Naar aan leiding van een artikel in het Voorburgs Dagblad sturen we de volgende mail. Wij, een bewoner in de Adama van Scheltemastraat in Voorburg en meerdere bewoners in de buurt, klagen al enige tijd dat de ondergrondse containers die er zijn, onvoldoende zijn en ook te weinig worden geleegd. Zo ook nu op 31 december zijn de containers weer niet geleegd, terwijl Avalex dit in een bericht in de media wel zou doen, ook in verband met brandstichting. Wij hebben dit probleem al verteld tijdens de inspraakrondes , maar dat werd weggewuifd”.

,,Ik hoop dat er meer actie  wordt ondernomen door de media ook in verband met de volksgezondheid. Soms is het in de Albert Verweijstraat net een Derde Wereld gebied….”

A/. F . van der Meer. Adama van Scheltemastraat  te Voorburg.

foto Ap de Heus. De veel besproken afvalcontainers.