Voor inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg gaat de afvalstoffenheffing omlaag. Dat blijkt uit het besluit van het algemeen bestuur van afvalbedrijf Avalex. De gemeenteraad stelt naar verwachting op 13 december 2016 het lagere tarief van de afvalstoffenheffing vast.

Vanaf 2013 heeft Avalex de kosten verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens een vast bedrag om de financiële situatie van Avalex te verbeteren. Afspraak daarbij was dat zodra het eigen vermogen van Avalex weer positief zou zijn, een nieuwe kostenverdeling zou worden bepaald. Het eigen vermogen van Avalex is een jaar eerder dan verwacht positief. Het Algemeen Bestuur heeft daarom op 1 december 2016 een nieuwe kostenverdeling en een overgangstarief voor 2017 vastgesteld.

Wethouder Floor Kist: ‘De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een nieuwe verdeling van de kosten. Ik ben blij dat dat nu is gelukt, want dat brengt Avalex in rustiger vaarwater. Het pakt bovendien goed uit voor onze gemeente. En we zien nu al dat de opbrengsten uit verpakkingsmateriaal zoals plastic groeien. Dat is een mooi resultaat voor het milieu.’

De kosten voor gemeente Leidschendam-Voorburg dalen voor 2017 met circa 489.000 euro. Dat komt deels door de nieuwe kostenverdeling en het overgangstarief.
Het college stelt de raad voor om de dalende kosten deels te gebruiken voor verlaging van de afvalstoffenheffing en deels als egalisatiereserve om onverwachte uitgaven in de toekomst op te vangen. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing in 2017 daalt met gemiddeld 7,58 euro ten opzichte van de Begroting 2017. Bij de Begroting 2017 verwachtte de gemeente nog een stijging ten opzichte van 2016.

Tabel tarieven afvalstoffenheffing
Tarief 2016 Oorspronkelijk tarief 2017 Nieuw tarief 2017
Eenpersoonshuishouden € 276,72 € 282,24 € 275,76
Meerpersoonshuishouden € 338,76 € 345,48 € 337,32

De gemeente verwacht dat de afvalstoffenheffing de komende jaren verder zal dalen als de nieuwe manier van inzamelen goed is ingevoerd. Deze nieuwe manier levert namelijk minder restafval op en meer opbrengsten uit herbruikbare grondstoffen.

Avalex is een samenwerkingsverband van gemeenten en zamelt sinds april 2001 afval in voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Avalex doet dit ook voor gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Midden-Delfland en Wassenaar.

foto archief. Ap de Heus.