Er werd gisteren aan het einde van de middag toch weer afval bij de containers geconstateerd.

Het betrof de straten.

1==Van Sevenbergestraat in Voorburg[grofvuil]

2==Koningin Julianalaan in Voorburg[grofvuil]

3==Bruining Ingenhoeslaan in Voorburg[grofvuil en glas en veel zwerfvuil]

4= Prinses irenelaan in Voorburg [deze opgemaakte vuilniszak ligt er al ruim

4 weken)

5= Brinnolaan/bruining Ingenhoeslaan[dit grofvuil met brandblusser ligt er al ruim 1 week

6=Johan Willem Frisolaan. een container daar ligt allemaal zerfvuil]

7- Pinses Annalaan in Leidschendam [grofvuil

8= Damstraat in Leidschendam[veel vuilniszakken en flessen dat komt omdat alle containers zijn weggehaald bij Hoogvliet]

Door Ap de Heus.