De VVD opende gisteren wederom de aanval  betreffende de voorlopige keuze van de locatie voor het duurzaamheidscentrum te Voorschoten. ,,De Dobbewijk te Voorschoten blijkt na  locatie onderzoek een mogelijke optie voor het duurzaamheidscentrum  van Avalex”, aldus raadslid Louise Kortman. ,,Voor de inwoners van Leidschendam Voorburg zal dit eveneens de nodige consquenties hebben”.

Vraag1. Klopt het dat de locatie Dobbewijk door de drie gemeenten en Avalex als uiteindelijke optie is gekozen na uitvoerig onderzoek?  Welke andere locaties kwamen eveneens in aanmerking? Welke uitvoerige onderzoeken zijn gedaan? Welke reden gaf de doorslag voor de optie Dobbewijk?

Vraag 2. De locatie is gekozen na langdurige analyse en grondig onderzoek, zoals in de brief aan de inwoners Dobbewijk is beschreven. In welke termijn zijn deze analyses en grondige onderzoeken gedaan?

Vraag 3. Hoe ziet het gedegen onderzoek eruit? Wat maakt het een gedegen grondig onderzoek? Welke langdurige analyses zijn gemaakt? Welke criteria zijn gebruikt?

Vraag 4. Klopt het dat er al een betaalde optie door Avalex  is genomen op de locatie Dobbewijk? Zo ja, welk bedrag is daar voor betaald? Vraag 5. Wie is eigenaar van de grond van het grof vuil station in Leidschendam Voorburg?