Na onderzoek in het Verkeers-en Vervoersplan, met betrekking tot de afsluiting van de Van Schagenstraat in het Oude Centrum van Voorburg, blijkt dat het de zogenaamde prioriteit 3 heeft. Het afsluiten van de Van Schagenstraat is omgeven door de navolgende voorwaarden:

1. Er dienen alternatieve parkeerplaatsen geboden te worden.

2. Een intensief communicatie traject met belanghebbenden zal voorafgaan aan afsluiting.

3. Innovatief parkeersysteem voor 500 parkeerplaatsen zal worden aangelegd.

4. Kosten zijn relatief hoog, 600.000 euro, daarom is er prioriteit 3 aan gegeven.

,,Zolang niet aan deze voorwaarden is voldaan is het lastig om de Van Schagenstraat af te sluiten omdat de Herenstraat dan minder bereikbaar zal zijn,” zegt Astrid van Eekelen, fractievoorzitter van de VVD. ,, Dit is niet goed voor de ondernemers en de doelstelling ‘verbetering van de bereikbaarheid van het Oude Centrum’ zal dan niet worden behaald”.

Reageer op dit artikel