Adrey Caljé van Praktijksupport heeft gisteren tijdens de raadsvergadering ingesproken met betrekking tot de maandelijkse inventarisatie van de wachttijden in de jeugdzorg. Zijn spreektekst luidt als volgt:

Geachte voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen,

Tot 2015 ben ik mede-eigenaar geweest van een praktijk voor Kinder-en Jeugdpsychiatrie in hier Voorburg.  Momenteel ondersteun ik praktijken in de zorg,  zo ook in de jeugdzorg.

Mijn motto: Kinderen in de jeugdzorg laat je niet wachten, en zeker niet in de JeugdGGZ.

Vandaar dat ik vandaag voor u sta met als hoofddoel u te bewegen de wachttijden in de jeugdhulp inzichtelijk te maken en te houden.

In onze gemeente geeft de wethouder aan geen inzicht te hebben in de wachttijden.

Wanneer ouders door het jeugdteam naar een  praktijk worden verwezen, kan het zijn dat men een wachttijd van 24 weken en een behandeltijd van 11 weken tegemoet kan zien.

En dit – terwijl een kilometer verderop – een kind binnen twee weken kan worden onderzocht of worden behandeld. Een bizarre situatie, lijkt mij.

Vier weken geleden ben ik gestart met een inventarisatie van de wachttijden onder de zorgaanbieders in de H10 gemeenten.

Een gedeelte hiervan leverden hun wachttijden gespecifieerd 11 gebieden zoals bijvoorbeeld:

  • Neuropsychiatrische stoornissen (ADHD, autisme en tics)
  • Gedragsstoornis (agressie, ODD, CD)
  • Angst en depressie
  • Trauma-gerelateerde problematiek

Hieruit blijkt een scheefgroei in wachttijden binnen onze gemeente en de H10 gemeenten.

Natuurlijk kunnen we makkelijk de verantwoordelijkheid leggen bij de ouders.

Natuurlijk kunnen we makkelijk de verantwoordelijkheid leggen bij de zorgaanbieders.

Maar voor de handliggender is dat degene die een helicopterview zou moeten hebben over het geheel en mede verantwoordelijk is voor de financiering hier een bijdrage aan levert.

Namelijk het inzichtelijk maken van de wachttijden voor zowel ouders, zorgaanbieders en andere verwijzers zoals bijvoorbeeld huisartsen.

Met de invoering van de nieuwe website van de gemeente zijn alle zorgaanbieders verdwenen. Mijn advies: Breng het overzicht van zorgaanbieders terug en voorzie deze maandelijks van de wachttijden.

Ouders hebben hier voordeel van. En tevens doorverwijzende zorgaanbieders en huisartsen.

Mijn vragen aan u:

  • Bent u het met mij eens dat het inzichtelijk maken van wachttijden ook bij de verantwoordelijkheden van de gemeente als houder van de jeugdhulp hoort?
  • Bent u als raad bereid om opdracht te geven om op korte termijn de wachttijden periodiek inzichtelijk te maken voor ouders, zorgaanbieders en verwijzers?

Ik hoop dat u beide antwoorden positief zult beantwoorden, want, zoals gezegd, kinderen in de jeugdzorg laat je niet wachten. Zeker niet in de jeugdGGZ.

Ik dank u voor uw aandacht.

Adrey Caljé
Praktijksupport
[email protected]
(Foto Ap de Heus. Adrey Caljé tijdens het inspreken)

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!