mainImage

'Cultuurbeoefening in Den Haag dreigt onbetaalbaar te worden'

9 december 2022, 11:30 uur
Den Haag & Regio

De kosten die Hagenaars moeten betalen voor cultuurbeoefening dreigen onbetaalbaar te worden. Dat schrijft directeur Marijn Cornelis van Cultuurschakel in een open brief aan wethouder Saskia Bruines van Cultuur.

Cultuurschakel maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van de kosten van aanbieders van cultuurbeoefening in Den Haag en de gevolgen daarvan. "Amateurkunstverenigingen, stichtingen, dans-, kunst-, muziek- en theaterscholen en zzp’ers die lessen en cursussen aanbieden, verwachten dat deze hogere kosten directe gevolgen hebben voor het aanbod en de betaalbaarheid daarvan."

Uit een recent onderzoek blijkt dat bij bijna de helft van de cultuuraanbieders de huurkosten zullen stijgen in 2023. Ook de kosten van materiaal en uurtarieven van zzp’ers en docenten zijn afgelopen jaar verder gestegen door de inflatie. Een derde zegt daardoor genoodzaakt te zijn de contributie of deelnamekosten te verhogen.

Tekst gaat door onder foto.

Vicieuze cirkel

"Er dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan", schrijft Marijn Cornelis. "Hogere kosten hebben een hogere contributie of lesgeld tot gevolg, wat per saldo zal leiden tot het afhaken van leden en leerlingen. Dat zorgt weer voor lagere inkomsten en tekorten op de begroting. Cultuurbeoefening is cruciaal voor de ontwikkeling van alle mensen, en voor ontmoeting en lokale gemeenschappen. Als culturele aanbieders omvallen, worden waardevolle en zorgvuldig opgebouwde sociale structuren tenietgedaan."

Cultuurschakel doet daarom een beroep op de gemeente om bij te springen. "Het gemeentefonds wordt door het Rijk verhoogd. Deze vergoeding kan worden ingezet om de gestegen energieprijzen op te vangen", schrijft Cornelis. "En daar waar de gemeente invloed heeft op de hoogte van de huur, zoals bij gemeentelijk vastgoed, roept Cultuurschakel de gemeente met klem op om kostenstijging te voorkomen of minstens tot een minimum te beperken."


Foto: Yan Krukov (Pexels)