Voorburgs Dagblad | VVE Damplein luidt de noodklok

VVE Damplein luidt de noodklok

mainImage
Er is veel onvrede in het Damcentrum. Ditmaal ook bij de plaatselijke VVE. Ze willen maatregelen om het aantal auto's in het gebied te halveren.

Inwoners Hans Mes en Aad de Roo schrijven namens de Vereniging van Eigenaren Damplein aan Voorburgs Dagblad dat het de hoogste tijd is om de Damlaan, het Damplein en andere wegen zo in richten dat de auto daar te gast is. “Dit is met zoveel woorden in het masterplan en de bestemmingsplannen aangekondigd. Na vijftien jaar kan dat niet nog langer worden uitgesteld. Het wegennet heeft een ingrijpende make-over nodig, zodat automobilisten door het straatbeeld meteen begrijpen dat ze ondergeschikt zijn aan fietsers en voetgangers. Het Damcentrum krijgt dan de geplande rustgevende uitstraling van woonerven en voetgangersgebieden. Dit geeft de ontbrekende stimulans voor het winkelgebied, ook al omdat zo een einde kan komen aan het sluipverkeer dat het Damcentrum teistert”. Ze vragen de Raad ook om de winkels veel makkelijk bereikbaar te maken, met een parkeergarage in het bankgebouw aan de Damlaan en visgraat parkeren bij de winkels.

Verder schrijven zij de raadsfracties dat bewoners continu het fijnstof en de stikstof meten op het Damplein, in de Nieuwstraat en de Zeeheldenbuurt. Ze doen dat met meetstations die door het RIVM geijkt zijn. Daardoor is er geen twijfel over de resultaten, die te vinden zijn op de website Samen Meten van het RIVM. Mes en de Roo wijzen er op dat de meetresultaten ver achterblijven bij de eisen die de gemeente zelf stelt aan de luchtkwaliteit. “Maar verrassend zijn deze slechte resultaten niet. Bij de start van de renovatie van het Damcentrum in 2004 rapporteerde de gemeente zelf al dat de luchtkwaliteit beneden peil was. Ze kondigde toen maatregelen aan om de dagelijkse druk van meer dan tienduizend auto’s over de Damplein route te halveren. Dat was in 1998 ook al aangekondigd, maar daar is twintig jaar lang niets terecht gekomen”.

De bewoners willen nu niet meer wachten. ”Wij vragen maatregelen om het autoverkeer nog in deze zittingsperiode van de gemeenteraad te halveren. Dat kan door in het centrum alleen auto’s toe te laten van mensen die daar iets te zoeken hebben. Uit onze eigen tellingen blijkt dat meer dan de helft van de auto’s over de Sluisbrug het centrum doorkruist zonder te stoppen of parkeren. Dat is sluipverkeer, dat zware luchtvervuiling veroorzaakt door dagelijkse files vanaf het Damplein tot ver in de Nieuwstraat en de Damlaan. Deze automobilisten brengen het leefklimaat van omwonenden en hun gezondheid ernstige schade toe. En ze blokkeren de bloei van het winkelgebied omdat ze de bezoekers verdringen. Als we moeten wachten op de een brug dan zijn we al snel twee gemeenteraadsverkiezingen verder. Dan verkeren de bewoners nog tien jaar of langer in ademnood en vallen intussen na de HEMA nog meer winkels om”.

 


Foto: Voorburgs Dagblad