Voorburgs Dagblad | Veel weerstand tegen komst 'Compananny'

Veel weerstand tegen komst 'Compananny'

mainImage
Het inmiddels beruchte pand van de Opstandingskerk. Daarnaast ligt Het Anker.

De Amsterdamse kinderdagopvangorganisatie Compananny komt in de Opstandingskerk aan de Rembrandtlaan in Voorburg. Los van het feit dat dit voor nabije gelegen kinderdagopvangbedrijven een onacceptabele situatie is, omdat zij niet werden uitgenodigd om mee te schrijven, baalt de buurt hier enorm van. Er wordt gevreesd voor een enorme overlast. Zoals elders in Voorburgs Dagblad staat, is ook de veiligheid door de aanwezigheid van een hogedrukgasleiding in het geding.

"Het kerkgebouw was eigendom van de Protestantse Gemeente Voorburg en staat sinds 2015 leeg",stelt een woordvoerder van het College. " Het gebouw heeft langdurig openbaar te koop gestaan en is uiteindelijk door een projectontwikkelaar  gekocht voor kinderopvangorganisatie Compananny. Door Compananny is een omgevingsvergunning aangevraagd om een kindcentrum in het gebouw te kunnen vestigen. De gemeente heeft de aanvraag getoetst aan de wettelijke regels en geen redenen gevonden om deze af te wijzen. De vergunning is vervolgens verleend".

In 2014 werd door de ambtenaren en de toenmalige wethouder aan een Voorburgse kinderdagopvangorganisatie aangegeven dat zij mede door de aanwezigheid van een hoge drukgasleiding, maar beter geen aanvraag voor een vergunning konden indienen. Het zou een kansloze missie worden om deze vergunning te verstrekken. Het gaat omzelfde ambtenaren die nu wel een positief advies voor een vergunning hebben afgegeven. 

"De wethouder heeft begrip voor de onzekerheid die de aankondiging van de komst van Compananny oplevert", aldus de woordvoerder van het College. "Om die reden is aan deze partij gevraagd om een informatieavond voor buurtbewoners te houden om zich voor te stellen en uitleg te geven over hun activiteiten en de manier waarop zij tegen gesignaleerde knelpunten aankijken en wat zij kunnen doen om eventuele overlast te voorkomen. Bij deze avond zijn een aantal  ambtenaren aanwezig die uitleg kunnen geven".

Deze ambtenaren hebben veel uit te leggen. Voor kinderdagopvangorgatie Compananny heeft het weinig zin om uberhaupt nog te starten. De weerstand in de lokale gemeenschap is zo groot dat zij inmiddels met 5-0 achter staan. En dat is iets wat ze in Amsterdam helemaal niet gewend zijn.....

 


Door: Bart Bakker