Voorburgs Dagblad | Veel onduidelijkheid over Snippergroen

Veel onduidelijkheid over Snippergroen

mainImage

Met dagtekening 15 maart heeft een inwoner/huurder van een woning in Leidschendam-Voorburg een brief ontvangen met het
verzoek om het gebruik van gemeentegrond te regelen. Hierbij is aangegeven dat het de gemeente niet gelukt was de eigenaar van de
woning met de daarbij behorende grond in kwestie te bereiken.


De gemeente stelt in genoemde brief de huurder voor:

1) Het door de gemeente aangewezen deel gemeentegrond/snippergroen rond de woning middels een overeenkomst te huren tegen een bedrag per m2 per jaar, ofwel,

2) Het door de gemeente aangewezen deel gemeentegrond/snippergroen aan de gemeente terug te geven. De gemeente verzoekt vervolgens aan de huurder om de mogelijke interesse in het voorstel binnen 3 weken na dato kenbaar te maken.

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft hierover de volgende vragen:
1) Wie is volgens het college de wettelijke partij in de voorgestelde overeenkomst Regelen grondgebruik?

2) Acht het college het legitiem, dat er aan de huurder van de betreffende woning met bijbehorende grond, wordt voorgesteld mee te werken aan een onderhandse overeenkomst?

3) Welke acties heeft de gemeente ondernomen om de wettige eigenaar van de betreffende woning te achterhalen?


4) Waarom is, volgens het college, dit voorstel niet schriftelijk ingediend bij de wettige eigenaar van de betreffende woning met bijbehorende grond?

5) Is het, volgens het college, gebruikelijk dat in officiële correspondentie erfgrenzen ontleend worden aan luchtfoto’s?


6) Welke officiële kadastrale gegevens zijn hier gebruikt, volgens het college en hoe zien deze er concreet uit?

Maurice Hartsinck Bram van Popering van Gemeentebelangen hebben hier een actuele kwestie te pakken, want tientallen inwoners hebben een soortgelijk brief gekregen. Hoe nu verder...?