Voorburgs Dagblad | 'Overlast groter door komst kinderdagopvang'

'Overlast groter door komst kinderdagopvang'

mainImage
Het veel besproken pand waar veel inwoners uit de wijk beslist geen kinderdagopvang in willen.

Diverse bewoners gaven gisteren, tijdens de hoorzitting over een omgevingsvergunning voor een kinderdagopvang aan de Rembrandtlaan, nadrukkelijk aan dat de wijk nu al overbelast wordt door drukte, lawaai en onveiligheid vanwege het vele verkeer dat geluidshinder veroorzaakt.  Dit heeft een direct gevolg voor de woon-en leefomgeving in dit gebied. Het is daarom volgens hen een uitermate slechte zaak als CompaNanny een vestiging begint in het pand van de Opstandingskerk. Er zijn zelfs plannen om de kinderdagopvangorganisatie te gaan boycotten. Er zal dan ook een spanningsveld gaan ontstaan. Waarom roept het College dit allemaal over zich af? Wethoudder Jan Willem Rouwendal (Christen Unie) wordt verweten buiten de realiteit te staan. 

 


Door: Bart Bakker