Voorburgs Dagblad | Op pad met wijkbeheerder Peter van der Mast

Op pad met wijkbeheerder Peter van der Mast

mainImage
Peter van der Mast voor de jongerenflat

WoonInvest heeft begin dit jaar de functie van huismeester een nieuwe naam gegeven: ‘wijkbeheerder’. De naamsverandering komt voort uit het feit dat zij steeds meer sociale taken kregen. Denk aan inzet bij overlast, verloedering van de wijk en buurtpreventie-teams.

WoonInvest wil de leefbaarheid bevorderen. Peter van der Mast (58) is één van de twaalf wijkbeheerders van WoonInvest. Voorburgs Dagblad liep een ochtend met hem mee in een paar wijken in Leidschendam. Een bijzondere ervaring. Hij heeft diverse wijken in beheer: ’t Lien, De Tol, de Verzetsheldenbuurt, de Nieuwstraat, Venestraat, Dijkgraafstraat, de Oude Trambaan en de jongerenflat die daar vlakbij staat.

Leefbaarheid
“De huismeester van vroeger beheerde twee of drie flats”, vertelt Peter, die inmiddels 23 jaar bij WoonInvest werkzaam is. “Het werk bestond vooral uit technische werkzaamheden. We zijn nu veel meer op de leefbaarheid gericht. Zo’n 17, 18 jaar geleden had je nog niet zoveel burenoverlast als nu het geval is. Naast een mentaliteitsverandering die je in de loop der jaren door de hele maatschappij ziet, kom je bijvoorbeeld in een wijk als Prinsenhof 68 verschillende culturen tegen. Zoiets is bijna niet meer te bevatten”.

Aandacht
“Daar komt bij dat de jongere generatie is veranderd”, vervolgt Peter op het moment dat hij door de wijk loopt. Er is opeens een harde klap hoorbaar omdat een bewoner een koelkast van het balkon gooit. “Je moet weliswaar veel zaken in goede banen leiden”, aldus Peter. “Maar het valt gewoon op dat normen en waarden vervagen. Ik verbaas me daar soms echt over. Je weet toch wel dat je niet zomaar een koelkast van het balkon af kan gooien? Als wijkbeheerder geef je overal de noodzakelijke aandacht. Ik werk zodoende nauw samen met ‘handhaving’ en de wijkagent”.

Ratten
Peter van der Mast merkt niet alleen dat er in Leidschendam- Voorburg nog altijd sprake is van een afvalprobleem, maar dat er in sommige wijken veel ratten rondlopen. “In de ochtenduren kom je in Prinsenhof regelmatig ratten tegen”, vertelt hij. “Dit gebeurt ook in de Heuvelwijk, Velthuijsen- en Caen van Necklaan. Dit komt doordat bewoners voedsel op straat gooien of meeuwen hun slag slaan bij de vuilniszakken. Bewoners legen vanaf het balkon gewoon hun afval. De mensen die daaronder wonen, krijgen dan de ratten op bezoek. We hebben een contract moeten sluiten met Rentokil, zij treffen allerlei maatregelen”. 

Initiatief
Peter van der Mast heeft vervolgens het initiatief genomen om samen met zijn collega Ed van Os een leefbaarheidsplan op te stellen. “Op ludieke wijze heb ik een document gemaakt onder de noemer: ‘Hallo, wij zijn de familie De Rat’. Op deze wijze geven we een stukje voorlichting aan de bewoners”, zegt Peter. “We wijzen dan ook op de ziektes die er uit voort kunnen komen. Ik heb regelmatig overleg met de gemeente en blijf er op hameren dat Avalex ook snel moet schakelen. Er moeten maatregelen komen om het dumpen van afval tegen te gaan. Deel bijvoorbeeld boetes uit. Het is echt de hoogste tijd om strenger te handhaven”.

Onderling
Tijdens de amusante wandeling, waarbij Peter een tiental keren wordt begroet, ontstaat het beeld dat de wijkbeheerder van WoonInvest een belangrijk gezicht is in de wijk. “De bewoners moeten het onderling met elkaar doen”, concludeert hij. “Kritiek is altijd heel makkelijk. Ouderen blikken graag terug naar vroeger. De tijden zijn echter veranderd. Probeer elkaar te helpen. WoonInvest heeft een leefbaarheidspot. Als je als bewoner een bepaald initiatief hebt, kom dan gerust naar me toe. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een plantenbak op een saaie plek. Zo maak je met elkaar de wijk leefbaarder”.

 


Door: Bart Bakker | Foto: Voorburgs Dagblad