Voorburgs Dagblad | Nieuwe woningen in Stompwijk

Nieuwe woningen in Stompwijk

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De gemeente wil samen met Schouten Projectontwikkeling BV. een bouwplan ontwikkelen met 20 tot 30 nieuwe woningen aan de Westeinderweg 1a, 3a en 5. Daarvoor hebben beide partijen op 19 juni 2019 een intentieovereenkomst afgesloten.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Uit het woonbehoefteonderzoek dat in 2017 is gehouden bleek dat er in Stompwijk een grote behoefte bestaat aan meer woningen. En dan vooral aan woningen voor bijvoorbeeld ouderen en jongeren. Dit bouwplan komt aan deze behoefte tegemoet. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Stompwijk.”

Intentieovereenkomst
In de intentieovereenkomst wordt de haalbaarheid van het bouwplan onderzocht. In de intentieovereenkomst staan afspraken over onder andere de ambtelijke kosten, de taakverdeling, planning en looptijd. Als de planvorming verloopt volgens verwachting, dan zouden in 2021 de eerste woningen kunnen worden opgeleverd.

Het plan
Het plan ligt nog op de tekentafel, maar gedacht wordt aan een mix van sociale huurwoningen, middeldure koopwoningen en vrije sector koopwoningen. De gemeente en Schouten Projectontwikkeling BV. organiseren voor de zomer een informatieavond over de bouwplannen.

Bouwlocatie
De bouwlocatie van de toekomstige woningen ligt buiten het bestaande stad- en dorpsgebied. Het is de voorkeur van de Provincie Zuid-Holland en gemeente om binnen het bestaande stad- en dorpsgebied te bouwen. Omdat de druk op de bestaande woningmarkt in Stompwijk zo groot is, wordt daar in dit geval van af geweken. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie.

 

 

 


Door: Gemeente Leidschendam- Voorburg | Foto: Digitaal Dagblad