Voorburgs Dagblad | Integraal Huisvestingsplan ponderwijs  

Integraal Huisvestingsplan ponderwijs  

mainImage
Juliette Bouw

Er is een nieuw integraal huisvestingsplan voor alle scholen in het primair onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het vorige plan liep tot 2019, het nieuwe plan gaat over de periode 2019-2023. Hierin staan de plannen rond onderhoud, renovatie en nieuwbouw van huisvesting van basisscholen.

Wethouder Juliette Bouw van Onderwijs: “Om kinderen een goede start te geven investeren we in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, en duurzaam, maar ook flexibel in gebruik. Een plek waar kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.”

Passend bij deze tijd

Wethouder Bouw: “Onderwijshuisvesting is voortdurend in ontwikkeling. We bouwen of vernieuwen in het primair onderwijs de komende vier jaar diverse scholen. Ook zetten we in op Integrale Kindcentra, waarbij meerdere functies voor kinderen in één gebouw worden gebundeld. Daarin werken gemeente,  schoolbesturen en kinderopvangorganisaties nauw samen. Zo geven we kinderen de beste start. Visie is daarbij leidend, stenen zijn volgend. Al moeten we ons ook realiseren dat door de hogere kwaliteitseisen en stijgende bouwkosten de huisvestingsbudgetten onder druk staan.”

Klein Plaspoelpolder

In het Plan is ook opgenomen dat er geen school in Klein Plaspoelpolder komt. De schoolbesturen hebben aangegeven dat dat niet noodzakelijk is. Nieuwe leerlingen vanuit deze buurt kunnen terecht bij andere scholen.