Voorburgs Dagblad | 'Gasleiding is een klein risico'

'Gasleiding is een klein risico'

mainImage
Ondanks enorm veel weerstand uit de nabije omgeving kreeg het Amsterdamse bedrijf Compananny een vergunning voor kinderdagopvang. Daar komt bij dat de gemeente niet 100 procent veiligheid kan garanderen.

Waarom wordt er door de gemeente Leidschendam- Voorburg een vergunning verstrekt aan een kinderopvangorganisatie op een locatie waar een hogedrukgasleiding ligt? Deze vraag houdt veel inwoners en de kinderdagopvangbranche in Leidschendam- Voorburg bezig. Het betreft een vergunning voor het Amsterdamse bedrijf Compananny dat met succes een omgevingsvergunning heeft aangevraagd om een kindcentrum in het kerkgebouw aan de Rembrandtlaan te kunnen vestigen.

"De gemeente heeft de aanvraag getoetst aan de wettelijke regels en geen redenen gevonden om deze af te wijzen. De vergunning is vervolgens verleend",meldt een woordvoerder namens wethouder Jan Willem Rouwendal van Ruimtelijke Ordening. "Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag is advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Haaglanden in verband met een hogedruk aardgasleiding die onder de straat loopt. Deze gasleiding geeft een klein risico op calamiteiten. De veiligheidsregio heeft de situatie beoordeeld en een aantal maatregelen voorgesteld waardoor het risico nog verder verkleind wordt. Deze maatregelen zijn als verplichte voorwaarden opgenomen in de vergunning. Het college heeft vervolgens  geconcludeerd dat met deze maatregelen het aanvaardbaar is  om een kinderdagverblijf op de locatie te vestigen".

Dit besluit is bijzonder opmerkelijk. Vooral omdat is geconstateerd dat er een 'klein risico' is op calamiteiten. Er kan dus geen honderd procent veiligheid worden gegarandeerd. Kinderen en de ouderen van woonzorgcentrum Het Anker van WZH worden dus door de gemeente aan gevaren blootgesteld. Er is bij veel inwoners ongeloof over deze beslissing die voor de verantwoording ligt van wethouder Jan Willem Rouwendal. "Want het College heeft geconcludeerd dat het aanvraadbaar is om hier een kinderdagverblijf te vestigen, terwijl de Veiligheidsregio Haaglanden van een klein risicco spreekt". 

Daar komt ook nog eens bij dat buurtbewoners nog meer overlast door de komst van een kinderdagverblijf tegemoet zien. De buurt heeft al overlast van (hang)jongeren, het vele verkeer en de rondzwervende scholieren. In logistiek opzicht kan de Rembrandtlaan dit dus volgens ingewijden helemaal niet aan. Ook de verkeersveiligheid voor de kinderen van het toekomstige kinderdagverblijf komt in het geding. D66 heeft inmiddels vragen aan het College gesteld. De andere fracties houden zich vooralsnog stil. 


Door: Bart Bakker