Voorburgs Dagblad | Energietransitie-bijeenkomst Voorburg West

Energietransitie-bijeenkomst Voorburg West

mainImage

De energietransitie komt er aan en daar zal iedereen de komende jaren steeds meer van gaan merken. Veel zaken zullen vanuit de overheid geregeld en aangepakt (moeten) worden. Er zijn echter ook veel zaken die inwoners zelf kunnen of moeten oppakken. Het is goed om daar proactief mee om te gaan. Enkele inwoners uit de wijk Voorburg West organiseren daarom op 4 maart een bijeenkomst hierover. Voor deze bijeenkomst zijn een aantal sprekers uitgenodigd die op dit gebied veel kennis en ervaring hebben opgedaan. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

-       Energietransitie in breder perspectief – Guus Goris

Guus is een van de inwoners die dit initiatief heeft opgepakt. De afgelopen tijd is hij al naar diverse bijeenkomsten geweest. Daardoor heeft hij een goed beeld van wat er op diverse niveaus (landelijk, regionaal, lokaal) speelt. Het is voor iedereen nuttig om hier enige kennis van te hebben.

-       Uitkomsten enquête – Roy Smid

Naar aanleiding van een eerste bijeenkomst in januari, is onder inwoners van Voorburg West een korte enquête gehouden. Daarin werden onder meer vragen gesteld over waar mensen zoal behoefte aan hebben en mee aan de slag willen. De uitkomsten hiervan worden kort gepresenteerd.

-       Ervaringen uit de wijk – Charlotte van Slagmaat en Gerald van Es

Charlotte en Gerald zijn al jaren met energietransitie bezig in het Regentessekwartier in Den Haag. Onder de naam ‘de Groene Regentes’ hebben zij al vele projecten en initiatieven mede opgezet. Zij zullen vertellen over hun ervaringen, do’s en dont’s, aanbevelingen, valkuilen, etc.

-       Waar kan ik NU mee aan de slag? – Tom Egeydi

Energietransitie lijkt voor sommigen misschien nog een beetje ‘ver van mijn bed’. Er zijn echter al veel dingen waar ieder die dat wil direct of op korte termijn mee aan de slag kan. Tom heeft op het gebied van energietransitie jarenlange ervaring; zowel op grootschalige projecten als op kleine ‘huisgebonden’ aanpak.

Omdat veel dingen echt samen zullen moeten worden opgepakt, is interactie en uitwisseling over ieders wensen en ideeën belangrijk. Tijdens en na de presentaties is er daarom uitgebreid tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Gegevens van de bijeenkomst zijn:

Datum: maandag 4 maart. 

Tijd:      19.30 – 22.00 (inloop v.a. 19.15)

Locatie:            Groen van Prinstererschool

Adres:  Paradijsstraat 51