Voorburgs Dagblad | Bezwaarschrift kinderdagopvang enorm dik....

Bezwaarschrift kinderdagopvang enorm dik....

mainImage
Wethouder Jan-Willem Rouwendal is er verantwoordelijk voor dat de relatie tussen ondernemers en de gemeente dalende is.

Het gezamenlijke bezwaarschrift van Ziezoo en Vlietkinderen tegen de komst van een kinderdagopvang uit Amsterdam in de Opstrandingskerk aan de Rembrandtlaan omvat meer dan 100 pagina's. De advocaat heeft zich er grondig in verdiept en stuit op allerlei bezwaren. Naast bewoners zijn ook ondernemers uit Leidschendam- Voorburg bijzonder boos op wethouder Jan Willen Rouwendahl, die verantwoordelijk is voor de omgevingsvergunning aan een kinderdagopvangorgansiatie uit Amsterdam. De relatie met de wethouders en het gemeentelijk apparaat is tot het spreekwoordelijke vriespunt aan het dalen. 

Uit onderzoek van Voorburgs Dagblad blijkt dat kinderdagopvangorganiatie Ziezo vanaf 2012 op het complex van Forum Sport met een overigens permanente vergunning zit. Zij hadden echter graag ook voor het kerkgebouw mee willen opteren, maar wisten net als Vlietkinderen niet dat het gebouw in de verkoop kwam, terwijl de ambtenaren en de wethouder dat wel wisten. Tevens heeft Ziezo veel tijd en energie gestoken aan het meewerken aan het opstellen van de zogenaamde Educatieve Agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. Vlietkinderen investeert reeds jaren in op allerlei manieren in panden van de gemeente Leidschendam- Voorburg en is de grootste speler op het gebied van kinderdagopvang in Leidschendam- Voorburg. Het gaat hier dus ook om een grote werkgever. Zij zijn echter professioneel genoeg om de kinderen en de ouders niet de dupe te laten worden van deze affaire. 

Er is echter wel een dieptepunt aan het onstaan in de relatie van ondernemend Leidschendam- Voorburg en de gemeente. Rouwendal heeft overigens nog steeds niet gereageerd op een interviewverzoek van Voorburgs Dagblad om openheid van zaken over de inmiddels grootste affaire van de laatste jaren te geven en zijn kant van het verhaal te belichten. Onze redactie overweegt daarom om een WOB-procedure in te dienen om alle gespreksverslagen en het dossier van de gemeente op te vragen en vervolgens openbaar te maken. Wellicht wordt dan de werkwijze van de wethouder duidelijk en het draaien van de ambtenaren die in 2014 Vlietkinderen adviseerden om vanwege de hogedrukgasleiding toch geen vergunningsaanvraag in te dienen. Er is een notulen van dat bewuste gesprek in 2014. 

In de raadsvergadering van afgelopen week heeft GBLV-voorzitter Frank Rozenberg vragen gesteld over de hele kwestie. Rouwendal heeft nadrukkelijk aangegeven dat er onvoldoende gevaren zijn voor de spelende kinderen, maar dat ze bij werkzaamheden aan de hoge drukgasleiding niet de straat opmogen. Eerder stelde D66, mede naar aanleiding van publikaties in Voorburgs Dagblad, vragen aan Rouwendal. De wethouder van de Christen Unie- SGP lijkt zijn zaken dan ook steeds minder op orde te hebben. Het is inmiddels een publiek geheim dat andere collega-wethouders met de affaire in hun maag zitten en dat dit ten koste gaat van de eenheid binnen de coalitie. Tijdens een bewonersbijeenkomst ging Rouwendal vroegtijdig weg waardoor er aan hem geen vragen konden worden gesteld. 


Door: Bart Bakker | Foto: Digitaal Dagblad