Voorburgs Dagblad | Behoud historische karakter Vlietzoom

Behoud historische karakter Vlietzoom

mainImage
VLNR: Kees de Groot (voorz. Vereniging Park Leeuwenbergh), wethouders Van Eekelen en Rouwendal, Chong Choy (Vereniging Park Leeuwenbergh en Voorzitter Vlietzoom Alliantie), Luc Vlug (Secretaris Haagse Golfvereniging), uiterst rechts is Peter Hoogweg (secretaris Vereniging Park Leeuwenbergh)

Wethouders Astrid van Eekelen en Jan-Willem Rouwendal zijn onlangs op werkbezoek geweest bij Bewonersvereniging Park Leeuwenbergh. Zij hebben tevens kennisgemaakt met de Vlietzoom Alliantie die naast de Bewonersvereniging Park Leeuwenbergh bestaat uit Stichting Meyvliet, De Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh en de Bedrijven Belang Westvliet. De Vlietzoom Alliantie bepleit het behoud van het groene, historische karakter van de Vlietzoom en kwalitatief hoogwaardige aanpassingen. Provinciale Staten onderschrijven dit initiatief en bepleiten voor de provincie om een actieve rol nemen om met alle belanghebbenden tot eenduidige visie te komen voor het gebied. Gedurende een interessante rondleiding door Park Leeuwenbergh werden de wethouders door de leden van de alliantie gewezen op de ecologische en cultuur historische kwaliteiten van het gebied. Zo zijn er vele tientallen vogel- en plantensoorten, is het gebied rijk aan meer dan tienduizend bomen en een schat aan kruiden en insecten. Dit alles als zeer uniek te bestempelen binnen een steeds verder verstedelijking rond dit gebied en wat we niet verloren mogen laten gaan. Er zijn zelfs enkele bijenvolken in gebied ondergebracht die een belangrijk onderdeel vormen om de ecologisch balans in stand te houden.

De voornaamste zorg die nu snel om een oplossing vraagt, is de veiligheid op de steeds drukker Westvlietweg waar drukke regionale fietsroutes op uitmonden en vastlopen. Met de enorme verkeerstoename plus de steeds groter wordende verscheidenheid in vervoersmodaliteit op deze smalle weg langs de Vliet neemt het risico op meer ongelukken met fatale afloop toe. Het nu in aanbouw zijnde Trekfietstracé heeft de urgentie voor een veilige ontsluiting voor fietsers en voetgangers de hoogste prioriteit. De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt de plannen van de Vlietzoom Alliantie en zet zich zelf ook in om tot een goede oplossingen voor het Trekfietstracé en de verkeersveiligheid op de Westvlietweg / Jan Thijssenlaan te komen. Als mogelijke optie zou het bedrijventerrein aan de Westvlietweg dat aan de Spoorlaan ligt, beter via een (te verbrede) Spoorlaan richting Ypenburg kunnen worden ontsloten. De drukke Westvlietweg zal hierdoor van het zware snel verkeer kunnen worden ontlast waardoor het langzaam verkeer en de voetgangers zich eindelijk veiliger kunnen verplaatsen. Vanwege de grillige gemeentegrens is samenwerking met de gemeente Den Haag ook hierbij van cruciaal belang.

 

 

 


Door: Gemeente Leidschendam- Voorburg