Er is recentelijk onderzoek gedaan naar de economie in Leidschendam-Voorburg. Hier kwam een aantal opmerkelijke conclusies uit. ,,De vijf bedrijventerreinen in Leidschendam-Voorburg liggen verspreid in de gemeente en samen bieden een plek aan 89 bedrijven en werk aan 827 mensen”, meldt het College aan de gemeenteraad in een brief. ,, De oppervlakte aan bedrijventerreinen in de gemeente is relatief klein. De gemeente spreekt van ‘Plukjes’ economie in een overwegende woongemeente. Des te meer reden om te willen onderzoeken of de kwaliteit daarvan wel op orde is. Daarnaast zijn in Leidschendam-Voorburg 5.711 bedrijven gevestigd, waarvan 4.147 zzp (bron: Lisa vestigingsregister). Dit is verhoudingsgewijs een enorm hoog aantal.  Het toont ook aan dat de aanwezigheid in Leidschendam- Voorburg van middelgrote bedrijven relatief beperkt”.

Deze strategie biedt concrete handvatten om de vijf bedrijventerreinen in Leidschendam- Voorburg weer te laten floreren, zodat ze blijven bijdragen aan het economische klimaat en levendigheid van de gemeente. Bedrijventerreinen hebben de toekomst: nieuwe ambachten, creatieve sector en startups zoeken ruimte maar vinden die nu niet.

,,De bedrijventerreinen bieden daarvoor voldoende aanknopingspunten. Ondanks hun achteraf-ligging wordt de bereikbaarheid binnen de regio positief gevonden, ondernemers voelen zich thuis in de gemeente (willen er in principe niet weg), steeds meer vraag vanuit Den Haag en ook vastgoedpartijen zijn positief over een nieuwe toekomst”, aldus het College. ,, Gezien de potenties van de bedrijventerreinen, de betrokkenheid van de ondernemers en het gemeenschappelijke toekomstperspectief per bedrijventerrein, is het voorstel om deze strategie vast te stellen.

In de commissievergadering Openbaar Gebied van aanstaande dinsdag volgt een ‘Hamerstuk’  met betrekking tot strategie voor de positie van de bedrijventerreinen richting 2020

Stockfoto. In Leidschendam-Voorburg staan verhoudingsgewijs enorm veel ZZP’ers ingeschreven.