De VVD en D66 in de Haagse gemeenteraad vinden het erfpachtsysteem ouderwets. Ze zien dan ook graag dat dit systeem uiteindelijk wordt afgeschaft. Dit opmerkelijke nieuws raakt ook sportcentrum Westvliet dat echter de komende vijf jaar erfpacht moet betalen aan de gemeente Leidschendam-Voorburg. ,,Dit is opmerkelijk nieuws,’’ reageert directeur Hyke van der Heijden vanmiddag. ,,Net als de Voorburgse sportverenigingen van sportpark Westvliet zitten we formeel op een klein stuk Haags grondgebied. Desondanks worden we vanuit de historie als Voorburgse clubs en bedrijf beschouwd. Dit geldt ook in de erfpachtregelingen. Westvliet betaalt 56.000 euro per jaar erfpacht aan de gemeente Leidschendam-Voorburg, plus nog eens 30.000 euro dossierkosten. Dat is een hoop geld dat eerst maar eens moet worden terug verdiend.’’

Hyke van der Heijden heeft er onlangs alles aan gedaan om wethouder Frank Rozenberg op andere gedachten te brengen. Inspreken tijdens commissievergaderingen mocht niet baten. Zelfs de hulp van een advocaat was niet toereikend. Tijdens de hele discussie is vaak naar de gemeente Den Haag verwezen waar men 25 euro dossierkosten betaald en nu dus het hele erfpacht volgens VVD en D66 op de schop moet.

Uit onderzoek blijkt hierover het volgende. Bij een koopwoning het huis wel bezitten, maar de grond waarop deze staat enkel in bruikleen hebben. Dat is het principe van erfpacht. Je huurt als het ware de grond van de gemeente. De Haagse VVD en D66 vinden echter dat elke eigenaar de keuze zou moeten hebben om de grond ook te kopen. Dat is nu slechts in de helft van de stad mogelijk. Deze beperking beknot de keuzevrijheid van de Hagenaar.

De partijen willen allereerst dat het op kort termijn mogelijk wordt in de hele stad eigenaar van de grond te worden. Daarnaast vinden zij dat Hagenaars die de erfpacht eeuwig durend hebben afgekocht, niet ook nog eens een bedrag zouden moeten betalen voor het bloot eigendom. VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer: “In principe geeft eeuwigdurende erfpacht net zoveel rechten als wanneer je ook nog eens de bloot eigendom koopt. Daarom zou de gemeente voor die bloot eigendom niet nog eens extra moeten rekenen.”

De twee partijen zien uiteindelijk graag dat het erfpachtsysteem in zijn totaliteit wordt afgeschaft. D66-fractievoorzitter Robert van Asten: “Mensen die een huis hebben gekocht op erfpachtgrond, betalen soms al decennialang de jaarlijkse canon. Voor sommige Hagenaars betekent dit dat zij soms al meer voor de grond hebben betaald, dan dat de grond ooit waard was. Het is dus hoog tijd dit systeem tegen het licht te houden.”

De partijen vinden erfpacht bovendien volstrekt niet meer van deze tijd. Van Asten: “Alle argumenten voor het vasthouden aan een erfpachtsysteem zijn achterhaald. Om die reden dienen wij nu het initiatiefvoorstel in. En dat werd ook hoog tijd. Het huidige systeem dateert inmiddels uit 1911!. De partijen hechten aan de eigen keuzes van bewoners en ondernemers. “Als eigenaren van een huis, winkel of bedrijf zelf de keuze willen maken om de grond eronder te kopen, moeten wij dat mogelijk maken voor hen,” vult Wörsdörfer aan.

Foto: Hyke van der Heijden was verbaasd over het nieuws over de erfpacht.

Reageer op dit artikel